NGK Spark Plug for Kawasaki H1-B (MAG) | 1972

These are the NGK Spark Plugs for your Kawasaki H1-B (MAG) | 1972

Plug Gap Setting

0.028

Standard NGK Spark Plug

BR9HS

Premium NGK Spark Plug

BR9HIX

How to Check & Set Propper Gap for Your H1-B (MAG) | 1972 NGK Spark Plug.

Question:
What is the correct spark plug gap for a Kawasaki H1-B (MAG) | 1972?

Answer:
0.028

Learn more about NGK Spark Plugs >
Get complete specs for your Kawasaki H1-B (MAG) | 1972 >