NGK Spark Plug for Kawasaki ZX750-H Ninja | 89-90

These are the NGK Spark Plugs for your Kawasaki ZX750-H Ninja | 89-90

Plug Gap Setting

0.028

Standard NGK Spark Plug

DR8EA

Premium NGK Spark Plug

DR8EIX

How to Check & Set Propper Gap for Your ZX750-H Ninja | 89-90 NGK Spark Plug.

Question:
What is the correct spark plug gap for a Kawasaki ZX750-H Ninja | 89-90?

Answer:
0.028

Learn more about NGK Spark Plugs >
Get complete specs for your Kawasaki ZX750-H Ninja | 89-90 >