NGK Spark Plug for Kawasaki EX250-R Ninja | 86-06

These are the NGK Spark Plugs for your Kawasaki EX250-R Ninja | 86-06

Plug Gap Setting

0.028

Standard NGK Spark Plug

CR8HSA

Premium NGK Spark Plug

CR8HIX

How to Check & Set Propper Gap for Your EX250-R Ninja | 86-06 NGK Spark Plug.

Question:
What is the correct spark plug gap for a Kawasaki EX250-R Ninja | 86-06?

Answer:
0.028

Learn more about NGK Spark Plugs >
Get complete specs for your Kawasaki EX250-R Ninja | 86-06 >